INTELLECTUAL PROPERTY LEGISLATION

WIPOLEX - www.wipo.int

PATENTS

ZISCG Intellectual Property Office of Montenegro - www.ziscg.me/intelektualna-svojina/patent

TRADEMARKS

ZISCG Intellectual Property Office of Montenegro - www.ziscg.me/intelektualna-svojina/zig

DESIGNS

ZISCG Intellectual Property Office of Montenegro - www.ziscg.me/intelektualna-svojina/industrijski-dizajn

GEOGRAPHICAL INDICATIONS

ZISCG Intellectual Property Office of Montenegro - www.ziscg.me/intelektualna-svojina/oznake-geografskog-porijekla

SEMICONDUCTOR TOPOGRAPHIES

ZISCG Intellectual Property Office of Montenegro - www.ziscg.me/intelektualna-svojina/topografija-integrisanih-kola

COPYRIGHT

ZISCG Intellectual Property Office of Montenegro - www.ziscg.me/intelektualna-svojina/autorsko-pravo-i-srodna-prava

DOMAIN NAME